Ekonomické informace o společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Největší nákupní aliance v ČR, Čepos, se neustále dynamicky rozvíjí. Následující graf zaznamenává vývoj tržeb společnosti Čepos - Česká potravinářská obchodní a.s. v období od roku 2001 do současnosti.

Vývoj tržeb

Čepos - vybrané ekonomické údaje za rok 2011-2014, shrnutí