Mandatory disclosure documents

Mandatory disclosure documents are in Czech language only.

Pozvánka na valnou hromadu konanou 15.06.2022

Výroční zpráva za rok 2021

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2021