Mandatory disclosure documents

Mandatory disclosure documents are in Czech language only.

Pozvánka na valnou hromadu konanou 14.06.2023

Výroční zpráva za rok 2022

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2022